หน้าหลัก > ข่าวกิจกรรม
วันที่ 2017-07-21 13:53:01 รวมภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตร์แบะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ 2017-07-21 12:35:49 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ “ปรับทักษะอัตลักษณ์นิสิตใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐
วันที่ 2017-07-21 12:34:16 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐ "ทักษะการใช้ชีวิตให้มีความสุข และประสบความสำเร็จในรั้วมหาวิทยาลัย"
วันที่ 2017-07-21 12:32:46 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ “ปรับทักษะอัตลักษณ์นิสิตใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐
1 2 3 4 5