หน้าหลัก > สาขาวิชานาฏยศิลป์ ได้รับรางวัลเหรียญทองพร้อมถ้วยรางวัล ประเภทกลุ่ม Contemporary Dance
2017-04-19 14:02:58 LINE it!
สาขาวิชานาฏยศิลป์ ได้รับรางวัลเหรียญทองพร้อมถ้วยรางวัล ประเภทกลุ่ม Contemporary Dance
วันที่ 18 มีนาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สาขาวิชานาฏศิลป์สากล จัดการประกวดโครงการ Bunditpatanasilpa Institute 
Dance Competition 2017 โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากสถาบันการเต้นทั่วประเทศ สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับรางวัลเหรียญทองพร้อมถ้วยรางวัล ประเภทกลุ่ม Contemporary 
Dance 18 ปีขึ้นไป แสดงถึงมาตรฐานการเต้นที่ได้คุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง
กำลังแสดง 60-3-18 รางวัล Contemporary Dance.jpg