หน้าหลัก > ประกาศการพิจารณาทุนให้เปล่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
2017-05-17 10:41:24 LINE it!
ประกาศการพิจารณาทุนให้เปล่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 ผลสรุปการสัมภาษณ์พิจารณาทุนให้เปล่า

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เรียงตามลำดับคะแนน)

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อให้มาเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาในวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. (งานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า) ณ ห้องประชุมอาคาร ๒๗ ชั้น ๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมนำบัตรประจำตัวนิสิตหรือบัตรประชาชนมาประกอบเป็นหลักฐานในการรับทุนการศึกษา

โทร.02-473-7000 ต่อ 2000