หน้าหลัก > แบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามประกาศ เรื่อง “การติดตามการปฏิบัติการสอน การบริการวิชาการและการสนับสนุนด้านวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพทางวิชาการตามแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้
2017-07-04 15:55:36 LINE it!
แบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามประกาศ เรื่อง “การติดตามการปฏิบัติการสอน การบริการวิชาการและการสนับสนุนด้านวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพทางวิชาการตามแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามประกาศ เรื่อง “การติดตามการปฏิบัติการสอน การบริการวิชาการและการสนับสนุนด้านวิชาการ    เพื่อยกระดับคุณภาพทางวิชาการตามแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”Image result for icon word