หน้าหลัก > โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐ "ทักษะการใช้ชีวิตให้มีความสุข และประสบความสำเร็จในรั้วมหาวิทยาลัย"
2017-07-21 12:34:16 LINE it!
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐ "ทักษะการใช้ชีวิตให้มีความสุข และประสบความสำเร็จในรั้วมหาวิทยาลัย"
วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๐ โดย อาจารย์ กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธ์ุ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาใหม่ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และแนะนำคณะฯ พร้อมทั้งมีการให้ความรู้ทางวิชาการ และการลงทะเบียน โดย อาจารย์ ดร.ทัชชญา วรรณบวรเดช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ