หน้าหลัก > โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ “ปรับทักษะอัตลักษณ์นิสิตใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐
2017-07-21 12:35:49 LINE it!
โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ “ปรับทักษะอัตลักษณ์นิสิตใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐
วันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชาภาษาไทย, สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชานาฏยศิลป์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ปรับทักษะอัตลักษณ์นิสิตใหม่ของสาขาวิชา โดย คณาจารย์ทุกสาขาวิชา ร่วมกับนักศึกษารุ่นพี่ ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมกับกิจกรรมปรับอัตลักษณ์ ของเฉพาะวิชาชีพ บรรยากาศเป็นกันเอง ระหว่างคณาจารย์ และรุ่นพี่ในสาขาวิชา