หน้าหลัก > แบบฟอร์มและตัวอย่างเอกสารเบิกจ่ายรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2017-11-05 14:51:52 LINE it!
แบบฟอร์มและตัวอย่างเอกสารเบิกจ่ายรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 -ตัวอย่างเอกสารประกอบการเบิกจ่ายสำหรับผู้สอนและผู้ประสานงานการสอน (CC) รายวิชาศึกษาทั่วไป คลิก Image result for icon pdf

 -แบบฟอร์มสำหรับผู้สอนและผู้ประสานงานการสอน 

-ตัวอย่างเอกสารประกอบการเบิกจ่ายสำหรับนักศึกษาช่วยสอน (TA) รายวิชาศึกษาทั่วไป คลิก Image result for icon pdf

-แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาช่วยสอน TA

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 27 ชั้น 3 โทร.0-24737000 ต่อ 2003 มือถือ 081-4130484,  Id Line : clickpanter, E-Mail : clickpanter20@gmail.com นายสินธ์ไชย ต้นสกุลชัยสันติ นักวิชาการเงินและบัญชี