หน้าหลัก > โครงการทำนุ บำรุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย : เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา 1/2560
2017-11-10 13:38:13 LINE it!
โครงการทำนุ บำรุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย : เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา 1/2560

วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นำโดย อ.กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์ รองคณบดีฝ่าย กิจการนิสิตนักศึกษา  และศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรนักศึกษาสาขานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ อบต. บางน้ำผึ้ง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในวันลอยกระทง ณ วัดบางน้ำผึ้งใน อบต. บางน้ำผึ้ง อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ