หน้าหลัก > แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานของอาจารย์ประจำในสถาบันอุดมศึกษา
2017-11-13 11:14:55 LINE it!
แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานของอาจารย์ประจำในสถาบันอุดมศึกษา

เอกสารประกอบแบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานของอาจารย์ประจำในสถาบันอุดมศึกษา 

1. บันทึกข้อความเรียนคณบดี ขออนุมัติเบิกเงินค่าสอนเกินภาระงาน

2. ตารางสอนของผู้สอนฉบับสมบูรณ์

3. ใบรายชื่อนักศึกษา (ปผ.4)

4. ไฟล์แบบฟอร์มที่พิมพ์ข้อมูลรายละเอียดค่าสอนเกินภาระงานที่จะเบิก บันทึกลงในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) 

5. แบบฟอร์มฉบับพิมพ์ลงนามสมบูรณ์

ตัวย่างเอกสารแบบฟอร์มกรอกข้อมูลภาระงานสอนตามเกณฑ์ และรายวิชาที่เกินภาระงานสอน

ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ คลิก Image result for icon pdf

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 27 ชั้น 3 โทร.0-24737000 ต่อ 2003 มือถือ 081-4130484,  Id Line : clickpanter, E-Mail : clickpanter20@gmail.com นายสินธ์ไชย ต้นสกุลชัยสันติ นักวิชาการเงินและบัญชี

แนบไฟล์ : 20171115113804.docx