หน้าหลัก > โครงการทำนุบำรุงศิลป์วัฒนธรรมและสังสันทน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑“มาลานานาพรรณ”
2017-12-26 10:43:19 LINE it!
โครงการทำนุบำรุงศิลป์วัฒนธรรมและสังสันทน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑“มาลานานาพรรณ”

 โครงการทำนุบำรุงศิลป์วัฒนธรรมและสังสันทน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑“มาลานานาพรรณ”

วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการทำนุบำรุง
ศิลป์วัฒนธรรมและสังสันทน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “มาลานานาพรรณ” ซึ่งในช่วงเช้าเป็นพิธีบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันสมภพของ
สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ณ ศาลจตุรมุข และในช่วงบ่ายเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ห้องประชุมสีหราชเดโชชัย 
๒๗๐๔a โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และรับฟังวัตถุประสงค์
การจัดกิจกรรมจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดี โดยภายในงานได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ให้เกียรติ
เข้าร่วมงาน พร้อมมีการแสดงของคณาจารย์ และบุคลากร ได้แก่ กิจกรรมการประกวดร้องเพลง การประกวดการแต่งกายในหัวข้อ 
“มาลานานาพรรณ” และปิดท้ายด้วยการจับฉลากของขวัญปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยได้รับความอนุเคราะห์ของขวัญจากผู้บริหาร 
สาขาวิชา และหน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุนของขวัญ ซึ่งการจัดงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและอบอุ่น