หน้าหลัก > โครงการปัจฉิมนิเทศ : “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการมีงานทำ” ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๐
2018-01-24 14:32:22 LINE it!
โครงการปัจฉิมนิเทศ : “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการมีงานทำ” ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๐

โครงการปัจฉิมนิเทศ : “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการมีงานทำ” ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๐คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ : “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการมีงานทำ”
ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อาคาร ๑ ชั้น ๔ มีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา
ในการจัดหาวิทยากรจากบริษัทเด็กฝึกงานดอทคอม มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ Inspiration Talk โคตรจะ Ex