หน้าหลัก > โครงการทำนุ บำรุง เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทย : โขนเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ตอนท้าวมาลีวราชว่าความ
2018-01-30 13:43:23 LINE it!
โครงการทำนุ บำรุง เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทย : โขนเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ตอนท้าวมาลีวราชว่าความ

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับวิทยาลัยการดนตรี ได้จัดทำโครงการทำนุ บำรุง เผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมไทย : โขนเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ตอนท้าวมาลีวราชว่าความ ซึ่งศิลปะการแสดงโขน

ถือได้ว่าเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่มีความสง่างาม และยังเป็นจุดศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนง

ทั้งนี้เพื่อเชิดชูเกียรติและร่วมรำลึกถึงคุณูปการและแสดงกตเวทิตาต่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

ผู้มีพระคุณต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัย ทางคณะฯจึงดำเนินการจัดกิจกรรม

การแสดงโขนเชิดชูเกียรติ แด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) โดยมี ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดี

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ขึ้นกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ พร้อมทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี

มาเป็นประธานในพิธีเปิดและรับชมการแสดง พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอกให้ความสนใจ

เข้าร่วมชมการแสดงโขนกันอย่างเนืองแน่น