หน้าหลัก > โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ (ELTS Prep Course International English Language Testing System)
2018-05-02 10:55:35 LINE it!
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ (ELTS Prep Course International English Language Testing System)

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ (ELTS Prep Course International 

English Language Testing System)
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน ๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการฝึกอบรม
และพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ (ELTS Prep Course International English Language Testing System) โดยสถาบัน Wall Street
เพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาสู่มาตราฐานสากลแก่คณาจารย์ และบุคลากร คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ณ ห้องประชุมแก้วโกเมน 
อาคาร ๒๗ ชั้น ๗