หน้าหลัก > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-06-15 18:44:22 LINE it!
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

 

เดือนตุลาคม พ.ศ.2560

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้ในโครงการสัมมนาความรู้สู่วิชาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการในรายวิชาแปลไทย-อังกฤษเบื้องต้น เมื่อคิดเล่นเป็นแปลจริง ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

 

 

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการในรายวิชาการเรียนภาษาด้วยการแสดงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการ พี่ภาษาอาสาสอนครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการอบรมภาษาอังกฤษปันยิ้ม ปันรัก ปันความรู้ สู่น้องครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในสาขาวิชาเพื่อสื่อผลิตการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการอบรมภาษาอังกฤษปันยิ้ม ปันรัก ปันความรู้ สู่น้องครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

 

 

เดือนธันวาคม พ.ศ.2560

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศเพื่อศึกษาดูงานภายในจังหวัดเชียงราย ภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการภาษาไทย (ค.บ.5 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560

 

 

เดือนมกราคม พ.ศ.2561

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างใช้เป็นเอกสารประกอบโครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 5 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเป็นหนังสือสำหรับใช้ใการเรียนการสอนของสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 5 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเป็นวัสดุสำหรับใช้ผลิตเอกสารการเรียนการสอน ของสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 8 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเป็นวัสดุสำหรับผลิตเอกสารสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 8 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 8 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อสำหรับการเรียนการสอน ในสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 8 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บริการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 8 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมาชุดและอุปกรณ์ประกอบการแสดงละครนอก เรื่องขุนช้างขุนแผน เนื่อในงานวันพิราลัย วันที่ 18 มกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 9 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ งานวันพิราลัย 19 ม.ค. 61 พร้อมแต่งหน้าแต่งตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 9 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสำหรับใช้ในการแสดงโครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 9 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์สำหรับการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ งานวันพิราลัย 19 มกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 9 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้เป็นครุภัณฑ์สำหรับใช้ในสำนักงานสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.5 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 9 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถตู้โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮท 6105 กท ครบกำหนดการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 10 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเป็นครุภัณฑ์สำหรับใช้ในสาขาวิชาสังคมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 12 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสำหรับใช้เป็นเอกสารสำหรับให้นิสิตศึกษาค้นคว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 15 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสำหรับใช้เป็นวัสดุ สำหรับผลิตเอกสารในสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 15 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเนื่องจากโช๊คอัพรถตู้โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮท 6105 เริ่มเสื่อมสภาพการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 16 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเป็นวัสดุผลิตเอกสารและสื่อการเรียนการสอนในสาขาวิชาภาษาจีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 16 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้เป็นวัสดุสำหรับผลิตเอกสารและสื่อการเรียนการสอน สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 16 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเนื่องจากโช๊คอัพรถตู้โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮท 6105 เริ่มเสื่อมสภาพการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 16 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำแบบประกอบการจัดทำหนังสือรายวิชาสังคมและวัฒนธรรมเกาหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 17 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อใช้เป็นวัสดุ เพื่อผลิตเอกสารที่ใช้ในคณะมนุษยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 17 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเป็นวัสดุสำหรับใช้ในการผลิตเอกสารสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 23 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเนื่องจากเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อชาร์ป รุ่น AR 5520 ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 23 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สำหรับใช้เป็นวัสดุสำหรับผลิตสื่อการสอนสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 23 มกราคม 2561

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้เป็นวัสดุสำหรับผลิตเอกสารและสื่อการสอนสาขาวิชาภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในรายวิชาฝึกปฏิบัติสาขารัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเพื่อใช้เป็นวัสดุสำหรับคณาจารย์ใช้ในการผลิตเอกสารและสื่อการสอน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 29 มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้เป็นวัสดุที่ใช้ในการผลิตเอกสารการสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 29 มกราคม 2561

คำสั่งแต่งตั้งผุ้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเป็นวัสดุผลิตเอกสารและสื่อการเรียนการสอนในสาขาวิชาภาษาจีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 15 มกราคม 2561

คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเป็นวัสดุสำหรับใช้ในการผลิตเอกสารสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 23 มกราคม 2561

คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อใช้เป็นวัสดุสำหรับผลิตเอกสารและสื่อการเรียนการสอน สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 11 มกราคม 2561

 

 

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเพื่อเป็นครุภัณฑ์ สำหรับคณาจารย์บรรจุใหม่ ใช้ในการผลิตสื่อการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้ในการจัดเก็บเอกสารสำหรับสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสำหรับใช้เป็นครุภัณฑ์สาขาวิชานิติศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้ในสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสำหรับใช้เก็บเอกสารของสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเป็นวารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเป็นเอกสารที่ในโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจัดทำซุ้มซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2559 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจ้างพิมพ์เอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสาร 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเป็นวัสดุสำหรับใช้ในโครงการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเป็นวัสดุที่ใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพในด้านประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้เป็นวัสดุโครงการเขียนโครงการให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้เป็นครุภัณฑ์สำหรับทำกิจกรรมของสาขาวิชาภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างใช้เป็นเอกสารสำหรับการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561

 

 

 เดือนเมษายน พ.ศ.2561

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสำหรับใช้เป็นครุภัณฑ์ ในสาขาวิชานาฏยศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 19 เมษายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอรารา ซื้อใช้ในโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สัญจรเพื่อการพัฒนาชุมชน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 19 เมษายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้ในโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สัญจรบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 23 เมษายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสำหรับใช้ในการเรียนการสอนสาขาวิชานิติศาสตร์ ตลอดปีการศึกษา 2 ภาคการเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 24 เมษายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้เป็นครุภัณฑ์สำหรับเก็บเอกสารสื่อวารสารประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 24 เมษายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้เป็นวัสดุ ผลิตเอกสารสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 26 เมษายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า รุ่น TK 479 บส.54 01-19.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 26 เมษายน 2561

 

 

เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้เป็นวัสดุโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้เป็นวัสดุสำหรับโครงการสร้างเสริมและพัฒนาภาษาเกาหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

 

 

เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 14 รายการเพื่อรายวิชาสาขาภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 9 รายการสาขาภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

 

 

เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศสาขาภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 10 รายการเพื่อใช้ในโครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561


 

แนบไฟล์ : 20180724155709.pdf