หน้าหลัก > โครงการ “การนำเสนอบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ : เสวนาถกประเด็นปัญหาจากประสบการณ์กองบรรณาธิการวารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
2018-06-18 16:21:00 LINE it!
โครงการ “การนำเสนอบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ : เสวนาถกประเด็นปัญหาจากประสบการณ์กองบรรณาธิการวารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”