หน้าหลัก > แผนผังขั้นตอนการเบิกเงิน แบบฟอร์มและตัวอย่างเอกสารเบิกจ่ายรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2018-10-19 15:21:57 LINE it!
แผนผังขั้นตอนการเบิกเงิน แบบฟอร์มและตัวอย่างเอกสารเบิกจ่ายรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

แบบฟอร์มและตัวอย่างเอกสารเบิกจ่ายรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 -ตัวอย่างเอกสารประกอบการเบิกจ่ายสำหรับผู้สอนและผู้ประสานงานการสอน (CC) รายวิชาศึกษาทั่วไป คลิก Image result for icon pdf

 -แบบฟอร์มสำหรับผู้สอนและผู้ประสานงานการสอน 

-แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาช่วยสอน TA

 แผนผังขั้นตอนการเบิกเงิน 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 27 ชั้น 3 โทร.0-24737000 ต่อ 2003 มือถือ 081-4130484,  Id Line : clickpanter, E-Mail : clickpanter20@gmail.com
นายสินธ์ไชย ต้นสกุลชัยสันติ นักวิชาการเงินและบัญชี