หน้าหลัก > แบบเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาต่อเวลาราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2019-07-10 15:00:59 LINE it!
แบบเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาต่อเวลาราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

 

แบบเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาต่อเวลาราชการ

ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา