หน้าหลัก > โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านการสอนอย่างมืออาชีพ: อาจารย์ที่ปรึกษามืออาชีพในยุคดิจิทัล และการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพคณาจารย์สู่การทำผลงานทางวิชาการ
2019-12-24 11:01:54 LINE it!
โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านการสอนอย่างมืออาชีพ: อาจารย์ที่ปรึกษามืออาชีพในยุคดิจิทัล และการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพคณาจารย์สู่การทำผลงานทางวิชาการ