แชร์หน้านี้

ชื่อหน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Faculty of Humanities and Social Science)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (Bansomdejchaopraya Rajabhat University : BSRU)

ติดต่อเรา
อาคารพระยาสีหราชเดโชชัย (อาคาร 27)
เลขที่ 1061 ถนนอิสรภาพ ซอย 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 2000, โทรสาร : 0-2-466-6539
เว็บไซต์ : http://human.bsru.ac.th
อีเมล์ : human@bsru.ac.th, human_bsru@hotmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซ.อิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600