ขั้นตอนการส่งเอกสาร

 

1. เข้าสู่เว็บไซต์ http://human.bsru.ac.th/ejournal/index.php เพื่อลงทะเบียนส่งวารสารอิเล็กทรอนิกส์


  

 

 

2. กรอกข้อมูล ให้ครบทุกส่วน กำหนด USER และ PASSWORD เพื่อใช้เข้าระบบ โดยเมื่อลงทะเบียนแล้วให้ คลิกยืนยันตัวตนจากอีเมล์ที่ระบบส่งให้ จึงจะถือว่า ลงทะเบียนโดยสมบูรณ์
 

 
 

 

3. เข้าระบบด้วย  USER และ PASSWORD ที่ลงทะเบียนไว้

 

 

 

4. เข้าสู่หน้าหลักของผู้ส่งวารสาร แล้ว คลิกปุ่ม ส่งบทความ

 

 

 

 

5. กรอกรายละเอียดวารสาร ให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ฉบับจริงตามที่กำหนด

 

 

 

 

6. ระบบยืนยันการส่ง เสร็จสมบูรณ์

 

 

 

 

7. หน้าหลักสมาชิกจะแสดงรายชื่อวารสารที่ส่ง พร้อมสถานะ

 

  

 

 

8. เมื่อผู้ดูแลแจ้งกับสมาชิกว่า วารสารที่ส่งมีคำแนะนำให้แก้ไข สมาชิกเข้าสู่ระบบเพื่อดูคำเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคลิกที่ชื่อบทความ

 

 

 

 

9. ดูข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

 

 

10. กลับสู่หน้าหลัก แล้วเลือกแก้ไข

 

 

 

 

11.  แก้ไขรายละเอียด หรือแนบไฟล์ที่แก้ไขใหม่

 

 

 

 

12. กลับสู่หน้าหลัก แล้วคลิกที่ชื่อบทความ เพื่อแจ้งว่า ได้แก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว

 

 

 

 

13. พิมพ์ข้อความแจ้งผู้ทรงคุณวุฒิ

 


 

 

 

14. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแล้ว จะแจ้งสถานะการอนุมัติการตีพิมพ์ เผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์และ Email