แชร์หน้านี้
แผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2567
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563

แผนยุทธศาสตร์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563

ต้นทุนต่อหน่วย พ.ศ.2561-2562
 
 
 
 
 
 
 
แบบติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซ.อิสรภาพ 15 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600