ค้นหาบทความ

กระบวนการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ร่วมสมัย Creation Process of Contemporary Dance

เขียนโดย admin เมื่อ ส, 02/02/2019 - 15:39
ธนกร, สรรย์วราภิภู. (2559). กระบวนการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ร่วมสมัย Creation Process of Contemporary Dance. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published กรกฎาคม-ธันวาคม )
ไฟล์แนบ (Full text): 

ประเด็นท้าทายในการเปิดประชาคมอาเซียนต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมในบริบทสังคมไทย The Challenge in ASEAN Community and Conservationand Heritage Tourism in Social Context Thailand

เขียนโดย admin เมื่อ ส, 02/02/2019 - 15:46
กันยาวรรนธ์, กำเนิดสินธุ์. (2558). ประเด็นท้าทายในการเปิดประชาคมอาเซียนต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมในบริบทสังคมไทย The Challenge in ASEAN Community and Conservationand Heritage Tourism in Social Context Thailand. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences . (Original work published กรกฎาคม-ธันวาคม )

หน้า