ค้นหาบทความ

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ยั่งยืน กรณีศึกษา ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว Appropriate Agro-Tourism Management of Ban Dan sub-district, Aranyaprathet, Sa Kaeo Province

เขียนโดย admin เมื่อ พ, 07/31/2019 - 18:59
พัชราภรณ์, จันทรฆาฎ. (2562). การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ยั่งยืน กรณีศึกษา ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว Appropriate Agro-Tourism Management of Ban Dan sub-district, Aranyaprathet, Sa Kaeo Province. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences. (Original work published มกราคม-มิถุนายน)
ไฟล์แนบ (Full text): 

หน้า