ลักษณะร่วมและความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับท้องถิ่น ของตำนานปฐมกัปป์/ปฐมมูล ฉบับสิบสองพันนา ล้านนาและอีสาน

เขียนโดย admin เมื่อ อ, 04/08/2014 - 22:50
ชื่อลักษณะร่วมและความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับท้องถิ่น ของตำนานปฐมกัปป์/ปฐมมูล ฉบับสิบสองพันนา ล้านนาและอีสาน
ประเภทบทความ