กลยุทธ์การสร้างสรรค์ในงานโฆษณา Creative Strategy

เขียนโดย admin เมื่อ อ, 05/06/2014 - 11:39
ชื่อกลยุทธ์การสร้างสรรค์ในงานโฆษณา Creative Strategy
ประเภทบทความบทความวิชาการ
Authorsมณีอินทร์, วรรณรุจ
Secondary Authorsหอมสุวรรณ, สุธาทิพย์
ชื่อวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Journal of Humanities and Social Sciences
ปีที่(ฉบับที่)2554(5)
หน้า83-100
กำหนดออกมกราคม-ธันวาคม
ปีที่พิมพ์2555
คำสำคัญAdvertising, Creative Execution, Creative Strategy, กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา, การนำเสนอความคิดสร้างสรรค์, โฆษณา
บทคัดย่อCreative Strategy and Creative Executive are the important factors to convey and to deliver the information or message from advertisers to target audiences with the medium called “Advertising”. The advertising designers have to identify the strategy or the way which is coherent with marketing and advertising purposes, including the other related factors. The advertising creative steps consist of 1. Understand the Assignment, 2. Begin Background Research, 3. Develop Strategy, 4. Search for Creative Concept, 5. Figure Out The Execution Detail, and 6. Produce the Advertisement. In order to get the good creative works, there are considered factors in identifying the advertising strategy as 1. Why do we advertising?, 2. Who is the target group?, 3. What is the selling point? , 4. How should we support the selling point?,5. What is the brand personality?, and 6. What is the media opportunity?. These factors will lead to the most effective advertising strategy and figure out the widely accepted advertising strategies as 1. The Generic Strategy, 2. The Preemptive Claim, 3. The Unique Selling Point (USP), 4. The Brand Image Strategy, 5. Product Positioning, 6. The Resonance Approach, 7. Affective Strategy, 8. Product Category Strategy, 9. Head and Heart Strategy, and 10. The Selling Promise.
 
DOI
ไฟล์แนบ (Full text):